محصولات تبدیلی

محصولات تبدیلی از دیگر محصولات تولیدی این شرکت دانش بنیان می باشند که از مونتاژ مقاطع لوله، ناودانی، نبشی، قوطی، گریتینگ، هندریل و اتصالات فلزی متناسب با طرح و نقشه مشتری به دست می آیند.

این محصولات عبارتند از :

  • هندریل ( جهت اطلاعات بیشتر به بخش محصولات تبدیلی قسمت هندریل مراجعه شود.)

 

Handrail

 

  • نردبان  ( جهت اطلاعات بیشتر به بخش محصولات تبدیلی قسمت نردبان مراجعه شود.)

 

ladders-225x300

 

  • کراس آرم ( جهت اطلاعات بیشتر به بخش محصولات تبدیلی قسمت کراس آرم مراجعه شود.)

 

1

 

  • پایه روشنایی ( جهت اطلاعات بیشتر به بخش محصولات تبدیلی قسمت پایه روشنایی مراجعه شود.)

 

3

 

  • پایه کت اوت ( جهت اطلاعات بیشتر به بخش محصولات تبدیلی قسمت پایه کت اوت مراجعه شود.)

 

5

 

  • پوشش دریچه ( جهت اطلاعات بیشتر به بخش محصولات تبدیلی قسمت پوشش دریچه مراجعه شود.)

 

6

 

  • سکو( جهت اطلاعات بیشتر به بخش محصولات تبدیلی قسمت سکو مراجعه شود.)

 

IMG_4295