تجهیزات تبلیغات

انواع استندهای تبلیغاتی، نمایشگاهی، پاپ آپ، قاب­ها و پایه های پرچم­ها و دیگر المان های نصب بنر و تجهیزات در نمایشگاه­ها، شهرسازی ، جاده ها، ایستگاههای راه آهن ، فرودگاه ها و ... از موارد کاربرد محصولات شرکت دانش بنیان کامپوزیت آسیا در زمینه تجهیزات تبلیغات می باشند.

advertising-equipments