مقرون به صرفه

COST-SAVINGS

سازه های ساخته شده از کامپوزیت دارای عمر طولانی و نیاز به نگهداری کم هستند. هزینه نصب نیز به علت سهولت در نصب کمتر است. در حالیکه هزینه ماده یک معیار مهم در طراحی یک پروژه است هزینه کلی پروژه را منعکس نمی کند. علاوه بر قیمت ماده خریداری شده، مهندس باید هزینه های مربوط به نصب ، نگهداری در زمان طولانی و جایگزینی مواد ضعیف را نیز در نظر  بگیرد.

cost-saving