استحکام بالا

HighStrength_Icon

کامپوزیت ها می توانند به گونه ای طراحی شوند که به مراتب مستحکم تر از آلومینیم یا فولاد باشند. کامپوزیت های زمینه پلیمری با الیاف شیشه یا کربن و الیاف دیگر سبب مستحکم شدن زمینه می شوند. فلزات در تمام جهات به میزان یکسان مستحکم هستند اما کامپوزیت ها می توانند به گونه ای مهندسی و طراحی شوند که در یک جهت ویژه استحکام بالاتری داشته باشند. در قطعات فلزی معمولا جهت دستیابی به استحکام بیشتر در یک جهت ویژه،  قطعه می بایست ضخیم تر ساخته شود که این امر منجر به افزایش وزن آن می گردد. کامپوزیت ها در عین سبک بودن مستحکم نیز هستند. کامپوزیت های FRP/GRP بالاترین نسبت استحکام به وزن را در میان سازه های امروزی دارند.

Strength-Spec