وزن کم

LightWeightIcon

کامپوزیت ها در مقایسه با اکثر فلزات وزن کمتری دارند. چگالی کامپوزیت های FRP/GRP برابر با 2.1 - 1.85 گرم بر سانتیمتر مکعب و یک چهارم چگالی فولاد بوده و این ویژگی منجر به صرفه جویی در هزینه های بارگیری و حمل و نصب می شود.

 

table