مقاوم به خوردگی

  قابلیت محصولات کامپوزیتی FRP/GRP محافظت نمودن از تخریب ناشی از مواد شیمیایی صنعتی و محیط های خورنده  حتی در دماهای بالا می باشد. این ویژگی کامپوزیت ها را از لحاظ منطقی و هزینه جایگزین مؤثری برای فولاد، آلومینیم، چوب و مواد متداول دیگر می سازد. هر چند محصولات کامپوزیتی زمینه پلیمری در معرض غوطه وری پیوسته، تلاطم، نشت، دود یا گازها قرار بگیرند این اطمینان به شما داده می شود که محصولات کامپوزیتی بهتر از مواد دیگر عمل خواهند کرد.

Capture4