تجهیزات تفریحی و ورزشی

ایمن بودن، مقاومت به خوردگی، زیبایی شناسی و نگهداری از جمله نگرانی های اصلی در حوزه تجهیزات ورزشی، پارک های آبی، باغ وحش ها، آکواریوم، پارک ها و تفرجگاه های ساحلی می باشند. محصولات شرکت دانش بنیان کامپوزیت آسیا، با ارائه خواصی همچون مقاومت به لغزش و نگهداری پایین راه حل هایی برای حل مشکلات مذکور ارائه می دهند. این محصولات می توانند درانواع قایق های مسابقه ای و پاروها، چوب و کفش اسکی، دسته های راکت های تنیس، چوب و دیگر تجهیزات ماهیگیری ، پایه های پرش دو میدانی و میله های پرش و ژیمناستیک، تجهیزات کوهنوردری و فریم چادرها، بدنه کمان و میله تیرکمان، میله های حریم زمین های ورزشی، بعضی از دروازه ها، فریم انواع کایت ها، تجهیزات استادیوم ها خصوصا صندلی و فنس های جدا کننده پایه های سایبان ها، اسکله ها و عرشه ها، تجهیزات پارک ها، دوش های آب، استخرها و ... مورد استفاده قرار گیرند.

794283images (4)