کشاورزی و دامپروی

سازه های متشکل از پروفیل ها و تیر های GRP به علت دارا بودن بالا ترین مقاومت به خوردگی، بهترین گزینه برای بخش های مختلف در کشاورزی و دامپروری می باشند. از این موارد می توان به سازه های گلخانه ها، میله های GRP ، جایگاه های متشکل از محصولات GRP اشاره نمود.

از آنجاییکه پروفیل های GRP تولیدی شرکت دانش بنیان کامپوزیت آسیا نیاز به نگهداری ندارند، جهت استفاده در امکانات لازم برای دامپروری بسیار مناسب می باشند. امکانات موجود در مراکز دامپروری و کشاورزی معمولا در اثر استفاده به شدت از بین می روند ، ولی محصولات کامپوزیت آسیا بسیار مقاوم تر از مواد قدیمی و سنتی می باشند. از مهمترین خواص پروفیل های GRP کامپوزیت آسیا می توان مقاومت نسبت به اشعه ماورابنفش، مقاومت به ضربه ، مقاومت نسبت به تغییرات ناگهانی دما و سهولت در نظافت را نام برد.

market_11_555x312