صنایع غذایی و دارویی

با وجود محیط های همیشه مرطوب و محصولات پاک کننده خشن، احتیاج به راه حل های منحصر به فرد برای مشکلات خوردگی و لغزش در آنها می باشد.