آب و فاضلاب

شرکت دانش بنیان کامپوزیت آسیا راه حل های طولانی مدتی جهت غلبه بر مشکلات ایمنی و خوردگی موجود در همه فازهای فرایند های آب و فاضلاب ارائه می دهد.

محصولات کامپوزیت آسیا از نظز زیست محیطی بی خطر هستند ومی توانند به عنوان نگهدارنده فیلتر های شبکه ، مسیر های دسترسی ، پوشش های دریچه و...مورد استفاده بسیار قرار گیرند.

frp_sand_pipe02

GRP-WATER-TANK 2