صنایع شیمیایی

شرکت دانش بنیان کامپوزیت آسیا اساسا جهت مواجهه با محیط های دشوار تجهیزات شیمیایی که احتیاج به محصولاتی دارد که در مقابل مواد شیمیایی خورنده ، دماهای بالا و ضربات متعدد مقاوم باشند، توسعه یافته است.

محصولات کامپوزیت آسیا با سیتم های رزینی مهندسی شده منحصر به فرد می توانند در تجهیزاتی همچون تانک های مخلوط سازی، سکو های بارگیری، مسیرهای دسترسی و پوشش های دریچه ها مورد استفاده قرارگیرند.

market_12_555x312

market_13_555x312