قالب

شرکت دانش بنیان کامپوزیت آسیا امکان تولید انواع قالب های گوناگون را با توجه به درخواست و طرح مشتری دارد.

frp-molding