ماشین آلات

شرکت دانش بنیان کامپوزیت آسیا امکان تامین ماشین آلات و تجهیزات پالتروژن جهت تولید قطعات کامپوزیتی FRP/GRP را دارد.

filament machinery