مواد اولیه

شرکت دانش بنیان کامپوزیت آسیا امکان تامین مواد اولیه لازم برای تولید قطعات کامپوزیتیFRP/GRP رادارد.

polyester-resin-500x500