پخش برنامه مصاحبه با مدیر عامل شرکت کامپوزیت آسیا (دانش بنیان) از شبکه نسیم مورخ 97/08/26 ساعت 19

بدینوسیله به اطلاع می رساند، مصاحبه با مدیرعامل شرکت کامپوزیت آسیا پیرامون موضوع کارآفرینی و معرفی شرکت از شبکه نسیم دانش پخش خواهد شد. لذا از علاقه مندان دعوت می گردد به این برنامه توجه فرمایند.